Welkom

Wie zijn wij ?

Welkom bij het Belgisch Centrum voor het beheer van conflicten : « Voor een duurzame en verantwoordelijke oplossing van conflicte »

De regeling in minnelijke schikking impliceert een aanpak van vrijheid, het op zich nemen van verantwoordelijkheid, luistervaardigheid en het respect van iedereen, een communicatie ruimte die creativiteit doet ontstaan, om zelfvertrouwen te hebben om iemand te vertrouwen en op die manier aanvaarden om zijn visie op de zaken te veranderen.

In een diversiteit van aanpak en modaliteiten, is het mogelijk om geblokkeerde situaties op alle niveaus en in alle domeinen te ontknopen, zelfs de meest gevoelige, in het dagelijks leven.

 Gemoedstoestand maar ook strenge praktijk, de oplossing van conflicten in minnelijke schikking staat open voor iedereen.

De partners van CEBEGECO zijn gespecialiseerd in het beheer van conflicten en alternatieve vormen van oplossing ervan, o.a. door bemiddeling.

 Zij zijn opgeleid voor diverse methodes, aanpak, communicatie technieken en crisis management (NLP,  CNV, verstandige onderhandeling, systemische     aanpak, …).

 Hun werkinstrumenten maken het hen mogelijk een oplossing te vinden voor het conflict door de diepe en onderliggende oorzaken van het probleem te analyseren, en ook door oplossingen te zoeken waar de twee partijen winnaar zijn (« Win-Win process »), met als inherente gevolgen duurzame oplossingen.

 Geslaagde communicatie is dus de belangrijkste troef.

Waarom een beroep doen op ons Centrum ?

De geschillen zetten personen, ondernemingen, …

In veel gevallen is een oplossing in minnelijke schikking te verkiezen boven een gerechtelijke oplossing.

Een crisis overwinnen, een conflict behandelen of zelfs het oplossen op een rustigere manier maakt het voor iedereen mogelijk om « acteur » te zijn van zijn toekomst en zijn keuzes te maken met kennis van zaken.

 De onderhandelde oplossing beantwoorden aan de wil van de partijen, aan hun noden en verwachtingen. 

Ze behouden de band wat die ook moge zijn en maken nieuwe toekomstperspectieven mogelijk.

De minnelijke geschillendebeslechtingsmethoden

Videoconferentie

Tool voor geschillenbeslechting op afstand (regelmatig gebruikt voor grensoverschrijdende geschillen).

De aanvraag moet ingediend worden via de website, door een contactfiche in te vullen met de contactgegevens van de partijen en een beknopte beschrijving van het geschil.

Na van elke partij de schriftelijk toestemming voor de online procedure en voor de gekozen minnelijke regeling gekregen te hebben (+ toestemming voor debitering bankkaart) organiseert CEBEGECO een of meerdere vergaderingen via videoconferentie, via onze browser.