De onderhandeling

De verstandige onderhandeling volgt hetzelfde proces als die van de bemiddeling, en heeft in gemeenschap ermee een groot deel van de werkinstrumenten, technieken en bevoegdheden. 

Het verschil met de bemiddeling is dat de onderhandeling enkel gebeurt tussen onderhandelaars, zonder de tussenkomst van een neutrale derde persoon.

Tijdens elke onderhandeling, is de uitwisseling het sleutelelement: men moet geven om te kunnen ontvangen. Het geheim van de onderhandeling is partij te kunnen trekken van de concessies van de tegenstander. In een geslaagde onderhandeling, zou er in principe geen winnaar noch verliezer mogen zijn. 

Men moet een “win-win” oplossing zoeken, d.w.z een akkoord dat vrij aanvaard is en dat als rechtvaardig beoordeeld wordt, en niet een onevenwichtig akkoord, verkregen onder druk.

Men moet de aanwezige partijen ertoe geleidelijk aan toe brengen om het conflict te beschouwen, niet als een machtsgevecht, maar als een probleem die in samenwerking opgelost dient te worden.